Марущак Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

1988 р. – Харківський  юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист».

Кандидат юридичних наук  (м. Київ,  17.12.2010 р., Тема дисертації «Забезпечення права особи на повагу до її гідності на стадії досудового розслідування у кримінальному процесі України»), спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Доцент (2013 р.). Присвоєно вчене звання доцента, по кафедрі теорії та історії держави і права, конституційного права.

Коло наукових інтересів: загальна теорія держави і права; права людини: теоретичні питання та проблема забезпечення. 

Викладає дисципліни: «Теорія держави і права», «Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності», «Правозастосування у правоохоронній діяльності», «Правозастосування» , «Поліцейська діяльність», «Система правоохоронних органів в Україні».

Підвищення кваліфікації. Неформальна освіта.

09.12.-23.12. 2020 – підвищила кваліфікацію в Національному університеті «Чернігівська політехніка» за програмою «Інноваційні технології навчання: методи та практики»

Травень 2021 р. – дистанційне навчання на платформі Prometheus: он-лайн курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». Сертифікат від 30.04.2021

19.12 – 20.12.22 р. – брала участь у тренінгу «Особливості викладання міжнародного гуманітарного права в умовах повномасштабного міжнародного збройного конфлікту» м. Київ, Товариство Червоного Хреста України.

Наукові та наукові методичні праці:

автор понад 80-ти науково-методичних праць.

Нагороди:

Нагороджена подякою прем’єр-міністра України за вагомий внесок у забезпечення реалізації державної політики соціального захисту населення, сумлінну працю та з нагоди 20-ї річниці незалежності України (08.08.2011 р.)

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланнями:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=-jIw_m4AAAAJ&hl=uk

http://orcid.org/0000-0001-9636-6274

http://www.researcherid.com/rid/G-7544-2014