Кафедра володіє високим науково-педагогічним потенціалом та здійснює свою діяльність у відповідності з діючим законодавством.

Місія кафедри - підготовка кваліфікованих фахівців, які мають високі моральні та лідерські якості, є конкурентноздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, є соціально мобільними та мають стійкий попит у працедавців.

Основна мета кафедри - задоволення попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі правоохоронної діяльності та права, що володіють теоретичними знаннями й практичним навичками їх ефективного застосовування в процесі професійної діяльності.

17.03.2023

Оголошення !

Донецький державний університет внутрішніх справ запрошує взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання превентивної діяльності підрозділів Національної поліції України», яка відбудеться 28 квітня 2023 […]
15.03.2023

ПОПРИ УМОВИ ВОЄННОГО ЧАСУ ПРІОРИТЕТНИМ ЗАВДАННЯМ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПІДВИЩЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Завідувачка кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін Олена Козинец та доцентка кафедри Алла Нітченко розпочали навчання з  підвищення кваліфікації за темою: «Прогресильне викладання: складові системи якості […]
13.03.2023

Оголошення ! Акредитаційна експертиза

15-17 березня 2023 р. буде проведена акредитаційна експертиза освітньої програми «Правоохоронна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність у віддаленому (дистанційному режимі) експертною групою  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Програма візиту Джерело: […]
parallax background
 

Є питання?

+380462 66 52 41
+38067 728 8636 (Viber, WhatsApp, Telegram)


АБІТУРІЄНТУ
 

ПОСЛУГИ


Орієнтовний перелік науково-дослідних робіт та наукових послуг кафедри Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій, які можуть бути запропоновані юридичним та фізичним особам на договірнихумовах.

home_library_list_1
Проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності Конституції України, актам чинного законодавства України.
8
Проведення патентного пошуку, пошук в патентних базах даних необхідних інформаційних відомостей та їх аналізу.

home_library_list_2
Виступи, доповіді, презентацій з актуальних проблем державотворення, чинного законодавства, юридичної практики.
9
Проведення тренінгів з розвитку креативного та критичного мислення.

home_library_list_3
Проведення лекцій, практичних та тренінгових занять щодо проблематики прав дитини в різних сферах життєдіяльності.
10
Проведення краєзнавчих екскурсій.

home_library_list_4
Підготовка науково-популярних матеріалів (буклетів, постерів, презентацій, статей, брошур, книг, радіо- та кінопередач) із захисту прав людини.
11
Надання правових консультацій з питань застосування положень кримінального права та екологічного законодавства.

home_library_list_5
Консультування з проблем захисту інтелектуальної власності.
12
Проведення семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності, що не потребує отримання відповідної ліцензії.

home_library_list_6
Надання інформаційно-консультаційних послуг з розробки, запуску та просуванню стартапів.
13
Організація та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, лекторіїв, виставок, тренінгів.

7
Юридичний супровід стартап-проєктів.