Інформація про вступ


ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Запрошуємо ВАС до Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” отримати вищу освіту за програмою підготовки бакалавра за спеціальністю 262 - “ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ”

П равоохоронна діяльність – це діяльність спеціально-уповноважених державних органів, основною функцією яких є: виявлення, припинення і опередження правових порушень, відновлення порушених прав або покарання правопорушника, якщо відновлення порушених прав неможливо.

Випускники даної спеціальності отримують наступні ЗНАННЯ:

П ідготовка здійснюється за ступенем вищої освіти:
БАКАЛАВР: денна форма (3 роки) навчання на базі загальної середньої освіти

Випускники спеціальності можуть займати посади:
інспекторів ювенальної, кримінальної, патрульної поліції, працівників органів досудового розслідування, поліції охорони, працювати в органах: прокуратури; Національної поліції; Служби безпеки; Національному антикорупційному бюро України; інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.


В и зможете отримати вичерпну інформацію про університет, про спеціальності і спеціалізації, правила прийому до університету - 2022 р., про навчання та дозвілля наших студентів на інтернет ресурсах:

Вступ-2022

Сайт НУ "Чернігівська політехніка"