Проєкти кафедри


Н ауково-педагогічні працівники кафедри та здобувачи вищої освіти приймають активну участь у міжнародних проєктах університету.

Зокрема, у 2020 -2022 рр. реалізовано:

- Together We Can! Advocacy Training, в рамках проєкту «Разом Ми – Сила або як стати блогером»


Проєкт реалізовано НУ «Чернігівська політехніка» спільно з громадською організацією «Шлях у майбутнє» за підтримки Громадської організації «Фундація прав людини», Cultures Interactive e.V. (CI, Germany), The Anti-discrimination Education Society (TEA, Poland). Фінансування проєкту здійснено коштами Міністерства закордонних справ Федеративної республіки Німеччина. (2020 р.)

- «NEW_MEDIA»


Проєкт реалізовано у співпраці з Вільнюським університетом, ГО «Фундація Прав Людини» та профінансовано коштами Міністерства Закордонних Справ Литовської Республіки. (2020 р.)


- «Інтерактивний марафон «Країна без корупції»»


Інтерактивний марафон тривав з 1 березня по 30 квітня 2021 року у рамках програми «Культура законності», яку адміністрував ЛМГО «Центр культурного менеджменту» за фінансової підтримки посольства королівства Нідерландів в Україні.


- «Програма з розширення можливостей заради відновлення порозуміння для лідерів громад в Україні „Мир у цифровий час” / Empowerment Peace and Post-Conflict Reconstruction Programme for Community Leaders in Ukraine „Peace in Digital Era”»


Проєкт виконувався за підтримки ГО «Фундація прав людини», Інституту зовнішніх культурних зв’язків (IFA) коштами Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина з 15 серпня по 31 грудня 2021 р. - Частина 1 та з 15 серпня по 10 грудня 2022 року - Частина 2


- „Правозахисна програма для лідерів громад "Я-медіа"


Проєкт виконувався у співпраці з громадською організацією «Фундація Прав Людини», Університетом міста Тарту (Естонія) та фінансувався коштами Міністерства закордонних справ Естонської Республіки (вересень 2021 - вересень 2022 рр.)

К ультурно-просвітницький центр для вразливих верств населення “Наша сила – в єдності” (2020 р.)


У 2017-2018 роках в межах реалізації проєкту Бюджету участі у Чернігові ефективно функціонував Культурно-просвітницький центр для ВПО “Наша сила – в єдності”, який засобами культури та мистецтва вирішував деякі проблеми цієї вразливої верстви населення в громаді Чернігова. Проєкт отримав підтримку і соціальне визнання як серед ВПО, так і серед представників органів місцевого самоврядування та чернігівської громади.

Мета проєкту 2020 р. – продовжити діяльність Центру для ВПО (створений у 2017р. на базі ЧНТУ, керівник проєкту – канд. пед. наук, доцент кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін Карпова І.Г.), але у новому форматі – Центр для вразливих верств населення Чернігова (одинокі матері з дітьми, багатодітні сім’ї, члени сімей АТО, ВПО, інваліди та ін.) як з урахуванням попереднього досвіду, форм роботи, так і з використанням нових ідей і практик з метою сприяння у розв’язанні соціальних проблем вразливих верств населення засобами культури й мистецтва, включення у суспільне життя чернігівської громади.

П роєкт Бюджету участі “Культурно-просвітницький центр для внутрішньо переміщених осіб “Наша сила – в єдності” (2018 р.)

проведений у 2018 році, що пройшов успішну апробацію у 2017 році, засвідчив високу результативність і популярність серед ВПО Чернігова .

Його учасниками у 2018 р. стало більше 150 осіб, а команда Проєкту – більше 20 чоловік – це майстри hand made, аніматори, ну і, звичайно, студенти та науково-педагогічні працівники кафедри.

Мета роботи центру полягала у тому, щоб продовжити діяльність із надання допомоги ВПО у їх реінтеграції в новому соціальному середовищі, відновленні соціального статусу, повернення до нормальної життєдіяльності, подоланні психофізіологічних травм, стресового стану, соціальної апатії, втрати віри у майбутнє та позитивному сприйнятті дійсності й формуванні активної життєвої позиції.

З січня 2017 року у Чернігові розпочалася реалізація проєкту Бюджету участі “Культурно-просвітницький центр для внутрішньо переміщених осіб “Наша сила – в єдності” (2017 р.)

. Проведення заходів Культурного центру відбувається на базі ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ, керівник проєкту – канд. пед. наук, доцент кафедри І.Г.Карпова.

Метою діяльності центру є надання допомоги ВПО у їх реінтеграції в новому соціальному середовищі, відновлення соціального статусу, повернення до нормальної життєдіяльності, подолання психофізіологічних травм, стресового стану, соціальної апатії, втрати віри у майбутнє та позитивне сприйняття дійсності й формування активної життєвої позиції.