Предмети кафедри


Перелік навчальних дисциплін, які викладаються за ОП "Правоохоронна діяльність"

ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВИХ ТА ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ОП 2020


ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Обов’язкові компоненти ОП


Іноземна мова
Силабус
Фахова українська мова та основи академічного письма
Силабус
Історія правоохоронних органів в Україні
Силабус
Інформаційні технології у правоохоронній діяльності
Силабус
Філософія та критичне мислення
Силабус
Деонтологічні основи правоохоронної діяльності
Силабус
Конституційне право України
Силабус
Інформаційна безпека держави
Силабус

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Спеціальна фізична підготовка
Силабус
Теорія держави і права
Силабус
Муніципальне право
Силабус
Система правоохоронних органів в Україні
Силабус
Трудове право
Силабус
Кримінальне право
Силабус
Домедична допомога
Силабус
Адміністративне право та процес
Силабус
Тактико-спеціальна підготовка
Силабус
Криміналістика
Силабус
Нормативно-правові засади дозвільної діяльності правоохоронних органів
Силабус
Кримінологія
Силабус
Вогнева підготовка
Силабус
Кримінальний процес
Силабус
Кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадської безпеки і громадського порядку
Силабус
Оперативно-розшукова діяльність
Силабус
Режим секретності
Силабус
Навчальна практика в органах, що здійснюють правоохоронну діяльність
Силабус
Виробнича практика в органах, що здійснюють правоохоронну діяльність
Силабус

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Вибіркові компоненти ОП


Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Силабус
Історія держави і права
Силабус

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Вибіркові компоненти ОП


Правові та політичні вчення
Силабус
Правові засади функціонування конфіденційної інформації в правоохоронних органах
Силабус
Поліцейська діяльність
Силабус
Організаційно-правові засади функціонування прокуратури в Україні
Силабус
Процесуальна документація в правоохоронних органах
Силабус
Екологічне право
Силабус
Податкове право
Силабус
Організаційно-правові засади превентивної діяльності Національної поліції
Силабус
Юридична відповідальність
Силабус
Приватна детективна діяльність
Силабус
Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності
Силабус
Запобігання та протидія домашньому насильству
Силабус
Міжнародно-правові стандарти прав людини
Силабус
Правові засади боротьби з корупцією
Силабус
Судова експертиза
Силабус
Основи психології для правоохоронців
Силабус
Правозастосування в правоохоронній діяльності
Силабус
Протидія нелегальній міграції, торгівлі людьми та тероризму
Силабус
Міжнародне право
Силабус
Цивільне та сімейне право
Силабус
Кваліфікація кримінальних правопорушень, підслідних Національній поліції України
Силабус
Запобігання злочинності у діяльності правоохоронних органів
Силабус