Профорієнтаційна робота та правопросвітні заходи

О сновні напрямки профорієнтаційної роботи кафедри:

- Проведення Дня відкритих дверей кафедри.
- Профорієнтаційна та інформаційна робота в загальноосвітніх школах.
- Взаємодія із стейкхолдерами з метою підвищення престижу професії й формування корпоративного духу (гостьові лекції, відкриті лекції, майстер-класи, бінарні заняття, вирішення кейсів та ін.).

Щ орічно в університеті проводиться День відкритих дверей як інтерактивний захід з відкритими майданчиками професій на кафедрах. Цього року зазначений захід відбувся онлайн у у форматі вебінару.

Отримуйте своєчасно інформацію про вступну кампанію на офіційному сайті університету у рубриці «Вступ до університету».


Проводимо плідну профорієнтаційну роботу як в м. Чернігові, так і за його межами


О сновні напрямки професійної орієнтації учнів:

- Професійної освіта;
- Професійна діагностика;
- Професійна консультація та ін.


Д ізнайтеся про спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» очима студентів, цікаві івенти, яскраве студентське життя переглянувши відео розміщене праворуч