Пузирний В’ячеслав Феодосійович

Посада: професор кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

2000 р. – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист».

Кандидат юридичних наук з 4 липня 2006 року. Дисертацію захистив 10 лютого 2006 року у спеціалізованій вченій раді при  Одеській національній юридичній академії зі спеціальності 12.00.05 – «Трудове право; право соціального забезпечення». Тема дисертації : «Правове регулювання праці осіб, які вимагають особливого захисту».

Доктор юридичних наук з 25 лютого 2016 року. Дисертацію захистив 2 грудня 2015 року у спеціалізованій вченій раді при Національній академії прокуратури України зі спеціальності 12.00.07 – «Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право». Тема дисертації : «Концептуальні засади адміністративної діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України».

Доцент (2008 р.). Присвоєно вчене звання доцента кафедри права України.

Професор (2017 р.). Присвоєно вчене звання професора кафедри трудового права, адміністративного права та процесу.

Коло наукових інтересів: 

Теоретичні та практичні проблеми трудового, адміністративного та адміністративно-процесуального законодавства.

Викладає дисципліни:  «Адміністративне право та процес», «Адміністративно-процесуальне право», «Антикорупційні органи в Україні».

Підвищення кваліфікаціїНеформальна освіта.

09.12.-23.12.2020 р. – курси підвищення кваліфікації «Інноваційні технології навчання: методи та практики» в обсязі 3 кредити (90 год). Національний університет «Чернігівська політехніка». Свідоцтво 1 СПК 000088.

22.02.-05.03.2021 р. – курси підвищення кваліфікації «Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи» в обсязі 3 кредити (90 год.). Національний університет  «Чернігівська політехніка». Свідоцтво 1 СПК 000102.

Лютий 2021 р. – онлайн-курс «Академічна доброчесність в університеті». Сертифікат № 047914 від 21.02.2021 р.

Квітень 2021 р. – онлайн-курс «Боротьба з корупцією». Сертифікат від 04.04.2021 р.

Травень 2021 р. – онлайн-курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». Сертифікат від 01.05.2021 р.

08.10.2022 р. – on-line тренінг «Мобілізація зусиль громади відносно ідентифікації та реагування на випадки ґендерно зумовленого насильства, з особливою увагою до домашнього насильства під час війни». ГО «Ла Страда-Україна». Сертифікат від січня 2023 р. № 3437-т/2023. 0,1 кредит ЄКТС (3 акад. год.)

Наукові та наукові методичні праці:

Є автором 2 навчальних посібників (у співавторстві), 4 монографій (з них – 3 у співавторстві), понад 180 наукових публікацій, 2 статей у виданнях Scopus та 1 у Web of Science,  14 науково-методичних посібників.

Нагороди:

Лауреат Премії ім. Георгія Вороного Чернігівської обласної ради (2018 р.), нагороджений державним орденом «За заслуги» ІІІ ступеню (2020 р.).

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланнями:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RrNtV0MAAAAJ&hl=ru

http://orcid.org/ 0000-0002-5692-2990

http://www.researcherid.com/rid/G-6332-2014