Сенченко Надія Миколаївна

Посада:  доцент кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

У 1997 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, спеціальність – правознавство; кваліфікація – юрист ЛД ВЕ № 012241 від.11.02.1997 року.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного провадження» Диплом ДК № 019857 від 14.02.2014 року. Атестат доцента АД № 004491 від  26 лютого 2020 року.

Коло наукових інтересів: 

Проблемні аспекти кримінального процесуального права

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес»

Підвищення кваліфікаціїНеформальна освіта.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 1СПК 000521 Чернігівський національний технологічний університет, 08.04.2016 р. Сертифікат №2016-2/61  УКРАЇНА – ЄС.

Сучасні технології, економіка та Словацька республіка – Польща,19-23 квітня, 2016 (108 годин)Травень 2021 р.  дистанційне навчання на платформі Prometheus: он-лайн курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». Сертифікат від 30.04.2021

З 18.10-26.11.2021 рік проходить підвищення кваліфікаціїу Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.

Наукові та наукові методичні праці:

Є автором понад 50 науково-методичних праць

Нагороди:

Була нагороджена грамотою у 2018 році за натхненну працю в галузі освіти, грамотою за участь у конкурсі «Кращий куратор»;.

Подякою за особистий внесок у розвиток науково-дослідної діяльності ННІ права і соціальних технологій у 2020 році;

Подякою за сумлінну працю у 2021 році.

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланнями:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ES98Bz0AAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGTUEOMN-5UXJ8HAM759nf9y9sQh4Q

http://orcid.org/0000-0002-3767-8937

http://www.researcherid.com/rid/F-9419-2016