Козинець Олена Гаврилівна

Посада: завідувач кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

1992 р. – Чернігівський юридичний технікум, спеціальність право та організація соціального забезпечення, кваліфікація «юрист».

1997 р. – Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність «Історія та народознавство», кваліфікація спеціаліста «вчитель історії та народознавства».

2006 р. – Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, напрям підготовки «Право», кваліфікація бакалавр права.

2009 р. – Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юриста.

Кандидат історичних наук (м. Харків, 18.02.2005 р., спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія).

Доцент (10.11.2011 р.). Присвоєне вчене звання доцента кафедри історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права

Коло наукових інтересів:

історія держави і права, всесвітня історія, історія вчень про державу і право, філософія права

Викладає дисципліни: «Історія правоохоронних органів», «Історія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Конституційне право зарубіжних країн», «Історія правових та політичних вчень», «Правові та політичні вчення», «Громадянська освіта»

Проєктна та грантова діяльність:

2019 р. співавтор проекту бюджету участі: «Культурно-просвітницький центр для вразливих верств населення «Наша сила в єдності».

International Educational Grant № EG/U/2021/08/12 from the International Historical Biographical Institute (Dubai – New-York – Rome – Jerusalem – Beijing). International certificate № 2143/12 October 2021

Стажування. Підвищення кваліфікації. Неформальна освіта.

Вересень – жовтень 2015 р. – тренінг у рамках програми «Активні громадяни» від Британської Ради» м. Чернігів.

Жовтень 2016 р. – тренінг «Активні методи роботи з дітьми та молоддю» в рамках проекту «Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці», м. Чернігів.

Жовтень 2018 р. – successfully completed the 36-hour Creativity campus course, which represents the first component of the programme «Developing Competence Based Teaching and Learning», m. Kyiv.

Січень – лютий 2019 р. – наукове стажування «Uczciwosc akademicka» (Академічна доброчесність) program stazu naukowego w Wyzszym Seminarium Duchownyu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Warszawa.

Лютий 2019 р. – тренінг «Як робити впливові презентації. Секрети наглядних, лаконічних та яскравих комунікацій» GoHigher.org «Вище» Центр інноваційного навчання та викладання НаУКМА.

Березень 2019 р. – он-лайн курс «Ефективні презентації» на платформі Спільноти для навчання та викладання GoHigher.org

Березень 2019 р. – successfully completed the 36-hour Critical Thinking and Problem Solving Campus course, which represents the second component of the programme «Developing Competence Based Teaching and Learning», m. Kyiv.

Березень – квітень 2019 р. – навчання на англомовному курсі «Social Entrepreneurship IBS» норвезького професора д-р Ян-Урбан Сандала, засновника та керівника Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія), що складався з дисциплін: «Innovation Management», «Service Vision Management» та «Social Entrepreneurship». За результатами іспитів отримано диплом про успішне закінчення курсу «Social Entrepreneurship IBS».

Жовтень 2019 р. – стажування за програмою «Educational system and inclusive studies in Finland» and English language school in Finland, West Finland College, Huittinen. And successfully completed examination equivalent to level B2 of proficiency in English

Грудень 2019 р. – навчання на веб-платформі УМІТИ.УКР Центр нової освіти Івана Іванова та отримала сертифікат про підвищення кваліфікації і завершення 3-х міні-курсів: використання планшетів і смартфонів у навчанні; використання QR-кодів у навчанні; проведення швидких тестувань та опитувань.

Січень-лютий 2020 р. – здобула грант та успішно пройшла наукове стажування в Інституті д-ра Яна-Урбана Сандала (Норвегія), з метою вивчення досвіду Норвегії, Швеції та інших Європейських країн у сфері соціального підприємництва як основного засобу сталого розвитку регіонів.

Квітень 2020 р.–пройшла серію одногодинних вебінарів від ГО «Вище» та отримала 3 сертифікати: 1) 22.04.2020 на тему «Як провести онлайн лекцію, семінар, лабораторну роботу: практичні поради»; 2) 29.04.2020 тема «Іспит онлайн: практичні поради»; 3) 06.05.2020 «Поточне оцінювання…»

Травень 2020 р.– прослухала серію вебінарів по користуванню WofS. Отримала 4 сертифікати.

Вересень  2020 р. – Atomshub. Всеукраїнська научна онлайн конференція «Змішане навчання. Від теорії до практики». Диплом №278774961D

Жовтень 2020 р.– участь у вебінарі «The methodology of plagiarism prevention» від Plagiat.pl.

Жовтень 2020 р.–The project management and entrepreneurship development activitieswhich represents the fourth component of the programme «Developing Compétence Based Teaching and Learning». 14-16.10.2020 в онлайн форматі. Certificate AT № 42080020/000197-20

Лютий 2021 р. – «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» Платформа онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат  від 10.02.21

Лютий 2021 р. –«Освітні інструменти критичного мислення». Платформа онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат  від 10.02.21

Лютий 2021 р.– дистанційне навчання на платформі ВУМ online «Академічна доброчесність в університеті». Сертифікат від 17.02.2021 №047543

Березень 2021 р. –«History of Global Development of Human Rights» / «Історія розвитку прав людини у світі». ГО «Вектор прав людини» (Україна) у партнерстві з ГО «Світ толерантності» (Грузія) та ГО «Простір вільних ініціатив» (Україна) в межах проекту «У пошуках прав людини» за підтримки Фондації Будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу. Сертифікат.

Квітень 2021 р.– «Права людини та верховенство права в історичних подіях та постатях». ГО «Вектор прав людини» (Україна) у партнерстві з ГО «Світ толерантності» (Грузія) та ГО «Простір вільних ініціатив» (Україна) в межах проекту «У пошуках прав людини» за підтримки Фондації Будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу. Сертифікат.

Травень 2021 р. – Human Rights Defenders: Myths and Facts/ «Правозахисники(-ці): міфи та факти». ГО «Вектор прав людини» (Україна) у партнерстві з ГО «Світ толерантності» (Грузія) та ГО «Простір вільних ініціатив» (Україна) в межах проекту «У пошуках прав людини» за підтримки Фондації Будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу. Сертифікат.

Травень 2021 р. – «Історія правозахисного та дисидентського рухів в Україні». ГО «Вектор прав людини» (Україна) у партнерстві з ГО «Світ толерантності» (Грузія) та ГО «Простір вільних ініціатив» (Україна) в межах проекту «У пошуках прав людини» за підтримки Фондації Будинків прав людини та фінансової підтримки Європейського Союзу. Сертифікат.

Серпень – жовтень 2021 р. – International program of professional development of heads of educational institutions, pedagogical and scientific-pedagogical staff “Together with Outstanding Leaders of Modernity: Values, Experience, Knowledge, Competences and Technologies for Formation of the Successful Personality and Transformation of the Surrounding World”. International Historical Biographical Institute (Dubai – New-York – Rome – Jerusalem – Beijing). International certificate № 2143/12 October 2021

Листопад 2021 р. – навчання на тренінгу «Міжнародні стандарти захисту прав дитини у кримінальному процесі» Освітній дім прав людини Чернігів, ГО Март, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Сертифікат від 13.11.2021

17-21 січня 2022 р. – участь у проекті КНУ Т.Шевченка «»KNU Teach Week 3». Сертифікат від 07.02.2022

17-23 лютого, 31 травня 2022 р. – онлайн-тренінг “Інтерактивні методики викладення курсу з громадянської освіти “Демократія від теорії до практики” Частина 1. Міжнародна фундація виборчих систем (IFES). Сертифікат від 31 травня 2022 № СЕ-00423

28 червня 2022 р. – участь у першому вебінарі на тему “Права людини: приклади міжнародної солідарності” в межах нового проекту «В пошуках солідарності» Сертифікат

11 по 14 липня 2022 р – освітній літній онлайн-кемп із розвитку soft skills для викладачів «Uni-Biz Bridge Camp»

26 – 30 липня 2022 р. – тренінг “Інтерактивні методики викладення курсу з громадянської освіти “Демократія від теорії до практики” Частина 2. Міжнародна фундація виборчих систем (IFES). Сертифікат від 30 липня 2022

19 серпня 2022 р. – участь у вебінарі «Історія та сучасний стан міжнародного права щодо біженців» Сертифікат

22.08. – 30.09.2022 р. – стажування в Czech University of Life Sciences Prague (Чеському університеті природничих наук в м. Прага), шляхом участі у віртуальному курсі за темою: «English Academic Writing» на платформі Canvas в асинхронному режимі з дотриманням модульних термінів Сертифікат

12 квітня 2023 р. – участь у тренінгу “Принципи та інструменти асинхронного навчання” у межах курсу “Демократія: від теорії до практики” організованому Асоціацією викладачів громадянської освіти за підтримки IFES-Україна.

15 березня – 19 квітня 2023 р. – курс підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» від ГО «Прогресильні» та FES-Ukraine. Сертифікат №ПВ 0529 від 1 травня 2023 р. (30 год./1 кредит ЄКТС)

12-13 травня 2023 р. – учасниця Форуму викладачів громадянської освіти (м. Яремче Івано-Франківської області) Сертифікат від 13.05. 2023 ГО “АВГО” № ФВ 00007 (14 год./0,4 кредитів ЄКТС)

Липень 2023 – тренінг з методики викладення навчального курсу “Вирішення виборчих спорів” для викладачів закладів вищої освіти. IFES в Україні. Сертифікат (32 год.)

29 по 31 серпня 2023 – Uni-Biz Bridge від UGEN «Адаптивність та гнучкість викладача». Сертифікат (8 год)

04-05 жовтня 2023 р. – тренінг «Адвокаційна діяльність задля покращення ситуації по запобіганню та протидії гендерно зумовленому насильству (ГЗН) в територіальних громадах Чернігівської області» Сертифікат

9 по 15 жовтня 2023 р. підвищення кваліфікації для членів/кинь ГО «Прогресильні» «7 днів прогресильності. Як організувати сучасне освітнє середовище». Сертифікат від 15 жовтня 2023 №ПК108 (30 год./1 кредит ЄКТС)

19 – 20 жовтня 2023 р. тренінг для активісток м. Чернігів на тему «ДОМАШНЄ ТА ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО: ЗНАЮ, ЗАПОБІГАЮ, ВПЛИВАЮ» від UNFPA Ukraine (Фонд Народонаселення ООН в Україні). Сертифікат 14 год.

27 жовтня 2023 р. – тренінг для викладачів громадянської освіти «Права людини в умовах правового режиму воєнного стану». ГО «Асоціація викладачів громадянської освіти». Сертифікат від 27.10.2023 No ПЛ 00005/2023 (3,5 год./0,1 кредиту ЄКТС)

28 – 29 жовтня 2023 р. – тренінг «Підхід заснований на правах людини в освітній діяльності». Тренінг проведено в межах проєкту «Просування цінностей прав людини через впровадження підходу заснованому на правах людини у навчальні програми з громадянської освіти», що організовується консорціумом експертів/ок EENCE, фінансується Федеральним агентством з громадянської освіти (Bundeszentrale für politische Bildung/bpb) за рахунок коштів, виділених Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, програма «Розширення співробітництва з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства». Проєкт адмініструє громадська організація «Інкубатор демократичних ініціатив» (Україна). Сертифікат 8 год.

Наукові та наукові методичні праці:

автор понад 100 науково-методичних праць.

Нагороди:

Диплом І ступеня за перемогу у Конкурсі «Кращий науковець НУ “Чернігівська політехніка» серед науково-педагогічних працівників ННІ права і соціальних технологій та з нагоди Дня науки в Україні (2021 р.)

Кращий науковець НУ «Чернігівська політехніка» серед науково-педагогічних працівників ННІ права та соціальних технологій – 2023

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланнями:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=AWdw0foAAAAJ&hl=uk

http://orcid.org/0000-0002-4760-7550

http://www.researcherid.com/rid/G-7468-2014