Нітченко Алла Григорівна

Посада: доцентка кафедри кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін.

Наукова керівниця Наукового гуртка здобувачів вищої освіти юридичного факультету “Правник”

Освіта, науковий ступінь, вчене звання:

1996 р. – Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність «Історія та психологія», кваліфікація спеціаліста «вчитель історії, практичний психолог у закладах освіти».

2012 р. – Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», спеціальність «Правознавство», кваліфікація спеціаліста з правознавства.

Кандидат історичних наук (м. Чернігів, 27.01.2012 р., Тема дисертації : «Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади Тимчасового уряду (на матеріалах Чернігівської губернії)», спеціальність 07.00.01 – Історія України).

Доцент (14.02.2014 р.). Присвоєне вчене звання доцента кафедри цивільного, господарського та кримінального права.

Сертифікована спеціалістка з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю (23.04.2019 р.)

Коло наукових інтересів: історія держави і права України, інтелектуальна власність, IT-право.

Викладає дисципліни: «Конституційне право України», «Юридична деонтологія», «Деонтологічні основи правоохоронної діяльності», «Муніціпальне право», «Громадяньска освіта»

Проєктна та грантова діяльність:

2014-2015 р.Проект ЄС Tempus 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES (BUSEEG-RU-UA) «Набуття професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців». (Здійснювала впровадження навчально-методичного забезпечення та забезпечувала модернізацію процесу виховання підприємницького духу для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит», 6.140103 «Туризм»)

Березень-жовтень 2019 р. членкиня робочої групи стартапу «Mobile ElectionUA» НУ «Чернігівська політехніка»
16 травня 2019 р. – фіналістка ІP Marathon-Марафон з інтелектуальної власності (стартап «Mobile ElectionUA»). Сертифікат від 16.05.2019
10 жовтня 2019 р. – фіналістка VIIІ Фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2019» (стартап «MobileElection&Survery»). Диплом фіналіста

International Educational Grant № EG/U/2021/03/12 from the International Historical Biographical Institute (Dubai – New-York – Rome – Jerusalem – Beijing). International certificate № 1537/15 July 2021

01 березня- 30 квітня 2021 року – менторка команди здобувачів вищої освіти юридичного факультету НУ «Чернігівська політехніка», учасників «Інтерактивного марафону «Країна без корупції». Інтерактивний марафон тривав у рамках програми «Культура законності», яку адміністрував ЛМГО «Центр культурного менеджменту» (м.Львів) за фінансової підтримки посольства королівства Нідерландів в Україні

15 серпня – 31 грудня 2021 р. – амбасадорка проєкту «Програма з розширення можливостей заради відновлення порозуміння для лідерів громад в Україні «Мир у цифровий час» / Empowerment Peace and Post-Conflict Reconstruction Programme for Community Leaders in Ukraine „Peace in Digital Era”» Частина 1. Проєкт виконувався у співпраці з громадською організацією «Фундація прав людини» та фінансувався Інститутом зовнішніх культурних зв’язків (IFA) коштами Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Сертифікат грудень 2021 р.

Вересень 2021 – червень 2022 р. – тренерка, членкиня проєктної команди Правозахисної програми для лідерів громад «Я – Медіа» . Проєкт реалізовувався НУ «Чернігівська політехніка» у співпраці з ГО «Фундація прав людини» та Університету м. Тарту (Естонія)

Грудень 2021 р. – менторка  кафедральної команди здобувачів вищої освіти стартап-проєкту «Соляна печера» (фіналісти конкурсу стартапів НУ «Чернігівська політехніка» «StartUp – Way to Success»)

15 серпня – 10 грудня 2022 р. – амбасадорка проєкту «Програма з розширення можливостей заради відновлення порозуміння для лідерів громад в Україні «Мир у цифровий час» / Empowerment Peace and Post-Conflict Reconstruction Programme for Community Leaders in Ukraine „Peace in Digital Era”» Частина 2. Проєкт виконувався у співпраці з громадською організацією «Фундація прав людини» та фінансувався Інститутом зовнішніх культурних зв’язків (IFA) коштами Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

серпень 2023 р. – тренерка у проєкті «Покращення безпеки людини за допомогою рішень що базуються на потребах громад на територіях репатріації, що постраждали від конфлікту та посилення консульських служб України». Проєкт виконувався Чернігівською обласною організацією Товариством Червоного Хреста України у співпраці з Міжнародною організацією з міграції

червень-вересень 2023 р. – менторка  кафедральної команди здобувачів вищої освіти стартап-проєктів «Вітамінний кампус» та «PP-Academy» (фіналісти конкурсу стартапів НУ «Чернігівська політехніка» «StartUp – Way to Success» 22.09.2023. Сертифікати учасників)

Стажування. Підвищення кваліфікації. Неформальна освіта:

Лютий 2009 р. – підвищення кваліфікації у Чернігівському державному інституті економіки і управління «Інноваційні засоби навчання і їх організаційно-методичне забезпечення» (02.02 – 05.02. 2009) Свідоцтво СПК АЕ № 089151 від 4 березня 2009 р. (36 год.)

Січень 2013 р. – підвищення кваліфікації у ВСП «Інституту інтелектуальної власності» Національного університету «Одеська юридична академія», м. Київ (21.01 – 25.01 2013). Свідоцтво 12 СПК 871833 від 25 січня 2013 р. (72 год.)

Жовтень 2016 р. – тренінг «Активні методи роботи з дітьми та молоддю» в рамках проекту «Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці», м. Чернігів. Сертифікат.


Січень 2018 р. – підвищення кваліфікації у Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 081 «Право» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Свідоцтво № ПК 01597997\08111-18 від 26.01.2018 (108 год.)


Жовтень 2018 р. – successfully completed the 36-hour Creativity campus course, which represents the first component of the programme «Developing Competence Based Teaching and Learning», m. Kyiv. PO «Higher» 16.10-19.10.2018 y. Certificate (36 houre)


Вересень 2018 р. – березень 2019 р. – стажування у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (м. Київ). Свідоцтво № 41 від 25.03.2019 (6 місяців)


Січень 2019 р. – дистанційне навчання на платформі Prometheus: он-лайн курс «Освітні інструменти критичного мислення». Сертифікат від 13.01.2019 (60 год.)


Січень – лютий 2019 р. – міжнародне наукове стажування «Uczciwosc akademicka» (Академічна доброчесність) program stazu naukowego w Wyzszym Seminarium Duchownyu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Warszawa. Certyfikat DA- 051-02 z 08.02.2019 (120 godzin)

Лютий 2019 р. – тренінг «Як робити впливові презентації. Секрети наглядних, лаконічних та яскравих комунікацій» GoHigher.org «Вище«Центр інноваційного навчання та викладання НаУКМА. Сертифікат від 28.02.2019 (4 год.)

Березень 2019 р. – GoHigher.org он-лайн курс «Ефективні презентації». Сертифікат від 15.03.2019 


Березень 2019 р. – successfully completed the 36-hour Critical Thinking and Problem Solving Campus course, which represents the second component of the programme «Developing Competence Based Teaching and Learning», m. Kyiv. PO «Higher».20-23 march 2019 y. Certificate (36 houre)


Березень – квітень 2019 р. – захистила проєкт взявши участь у навчальному тренінгу, обсягом 108 годин, з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю (ІP Marathon). Сертифікований спеціаліст з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю. Міністерство освіти і науки, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації». Сертифікат № 00316/19 від 23.04.2019


Травень – червень 2019 р. – навчання у Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського, Стартап Школі «Sikorsky Challenge» за програмою «Практика запуску стартапа», м. Київ. Сертифікат від 27.06.2019


Грудень 2019 р. – УМІТИ.УКР Центр нової освіти Івана Іванова. Сертифікат про підвищення кваліфікації і завершення 3-х міні-курсів: використання планшетів і смартфонів у навчанні; використання QR-кодів у навчанні; проведення швидких тестувань та опитувань № 84636 від 14.12.2019 (18 год.)


Грудень 2019 р. – онлайн-навчання для фахівців Центрів підтримки технологій та інновацій TISC на тему «Основи проведення патентних досліджень та роботи з базами даних патентної інформації» (2 год.)


Січень 2020 р. – Clarivate Analytics «Ресурси Web of Science of Science Croup Clarivate Analytics для эффективной научной деятельности и ее анализа». Сертифікат 24.01.2020 (6 год.)


Лютий – квітень 2020 р. – World Intellectual Property Organization – WIPO ACADEMY «DL-101 General Course on Intellectual Property»/ Certificate Verification OocVHAyy93

Квітень 2020 р. – GoHigher.org «Вище» платформа Спільноти для навчання та викладання  «Як провести онлайн лекцію, семінар, лабораторну роботу: практичні поради».  Сертифікат від 22.04.2020  АТ № 42080020/000033-20 (1год.)

Квітень 2020 р. – GoHigher.org «Вище» платформа Спільноти для навчання та викладання.  «Іспит онлайн: практичні поради». Сертифікат від 29.04.2020, серія АТ №42080020/000061-20 (1 год.)

Травень 2020 р. – ГО «Вектор прав людини» «Як приручити професійне вигорання?» Сертифікат від 04.05.2020 (90 хв.)

Травень 2020 р. – GoHigher.org «Вище» платформа Спільноти для навчання та викладання.  «Поточне оцінювання: як виставити оцінки 200+ студентам і вижити» Сертифікат від 06.05.2020, серія АТ 42080020/000149-20 (1 год.)

Червень 2020 р. – Clarivate Analytics. «Плагиат и его последствия для журналов, организаций авторов» Сертифікат від 02.06.2020 (2 год.)

Червень 2020 р. – Dinternal Education онлайн-тренінг «Міжнародна сертифікація викладачів від компанії Майкрософт – не мрія, а реальність» Сертифікат від 23.06.2020 DE-32-2306202012-0454 (1 год.)

Грудень 2020 р. – «Онлайн-сервіси для організації дистанційного та змішаного навчання дітей із ООП» за напрямами «ІКТ», «Інклюзивна освіта», «Практичні прийоми» Освітній проект «На Урок». Свідоцтво № В387-709026 ( 2 год.)

Вересень -грудень 2020 р. – World Intellectual Property Organization – WIPO ACADEMY «DL-301 Advanced course on patents»/ Certificate Verification OJUFaZs5Gb

Січень 2021 р.– дистанційне навчання на платформі ВУМ online «Академічна доброчесність в університеті». Сертифікат від 13.01.2021 №044836 (3 год.)

Лютий 2021 р. – School Hub. «Створення віртуальної квест-кімнати». Сертифікат від 16.02.2021 (4 год.)

Лютий 2021 р. – School Hub. «Web-guest – сучасна технологія навчання». Сертифікат від 19.02.2021 (4 год.)

Квітень 2021 р. участь у вебінарі «Права людини та верховенство права в історичних подіях та постатях» ГО «Вектор прав людини» (Україна), ГО «Світ толерантності» (Грузія), ГО «Простір вільних ініціатив»(Україна). Сертифікат від 10.04.2021 (90 хв.)

Травень 2021 р. – дистанційне навчання на платформі Prometheus: он-лайн курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». Сертифікат від 14.05.2021 (4,5 год.)

З 25 по 31 травня 2021 р. – підвищення кваліфікації з Курсу професійного розвитку «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів» на базі Навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих, Вищого навчального закладу «Університету економіки та права «Крок». Свідоцтво №КР 04635922/000730-21 від 18 червня 2021 (1кредит ЄКТС)

З 19.07 по 28.07 2021 р. – підвищення кваліфікації за програмою для педагогічних і науково-педагогічних працівників «Автор онлайн-курсу». ГО «Академія гармонізації особистості». Сертифікат № А-0048 від 28 липня 2021 (20 год.)

З 10.06 2021 по 10.07.2021 р. – International program of professional development of heads of educational institutions, pedagogical and scientific-pedagogical staff “Together with Outstanding Leaders of Modernity: Values, Experience, Knowledge, Competences and Technologies for Formation of the Successful Personality and Transformation of the Surrounding World”. International Historical Biographical Institute (Dubai – New-York – Rome – Jerusalem – Beijing). International certificate № 1537/15 July 2021 (120 hours)

Червень -вересень 2021 р. – «Management of projects activities in education» of the international professional development program POWR.03.01.00-00-WO24/18 Jesuit University Ignatianum in Krakow. June 01 – September 28, 2021. Certificate (180 hours)

Жовтень 2021 р. – підвищення кваліфікації за освітньою програмою вебінару «Використання карт знань в освітньому процесі» SchoolHub. Сертифікат 21/4680 від 08.10.2021 (4 год.)

Листопад 2021 р. – підвищила кваліфікацію за програмою для педагогічних і наукових працівників «Групова робота для онлайн-навчання: ідеї, форми та інструменти реалізації» . ГО «Академія гармонізації особистості». Сертифікат № А-0283 від 18.11. 2021 (4 год.)

Листопад 2021 р. – пройшла навчання на тренінгу «Міжнародні стандарти захисту прав дитини у кримінальному процесі» Освітній дім прав людини Чернігів, ГО «Март», Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Сертифікат від 13.11.2021  (8 год.)

Жовтень -грудень 2021 р. – Has successfully completed the professional development course “II International Scool of Facilitation” organized by Lodz University of Social Sciences (UNS) in cooperation with Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) in October-Decemder 2012. Lodz. Certificate on completion of an international professional development program № 2021/12/1168 (60 hours)

Січень 2022 – тренінг “Гендерна політика, протидія насильству. Резолюція Ради Безпеки ООН “Жінки, мир та безпека” ВГО “Центр – розвиток демократії”. Сертифікат від 28 січня 2022 (6 год.)

17-23 лютого, 31 травня 2022 р. – онлайн-тренінг “Інтерактивні методики викладення курсу з громадянської освіти “Демократія від теорії до практики” Частина 1. Міжнародна фундація виборчих систем (IFES). Сертифікат від 31 травня 2022 № СЕ-00422 (28 год.)

11-15 липня 2022 р. – участь у Міжнародній Літній Школі медіації – 2022. Бізнес Школа КРОК при підтримці Європейської Бізнес Асоціації та Міжнародного Центру Медіації. Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 15.07.2022 р. № КР 04635922/00562-22. (1 кредит ЄКТС)

19 липня 2022 р. – вебінар-тренінг «Розвиток Soft Skills для реалізації потенціалу молодих вчених». Вебінар-тренінг проведено в рамках проєкту «Реалізація потенціалу молодих вчених в інтеграції науки, освіти, бізнесу» ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу МАУП. Сертифікат від 19 липня 2022 (2 год.)

26 – 30 липня 2022 р. – тренінг “Інтерактивні методики викладення курсу з громадянської освіти “Демократія від теорії до практики” Частина 2. Міжнародна фундація виборчих систем (IFES). Сертифікат від 30 липня 2022 № CE 00447 (40 год.)

10-13 вересня 2022 р. – школа-тренінг «Механізми посилення соціальної згуртованості та солідарності в місцевих громадах під час війни». ГО «Фундація прав людини». Сертифікат від 13 вересня 2022 (25 годин)

08.10.2022 р. – on-line тренінг «Мобілізація зусиль громади відносно ідентифікації та реагування на випадки ґендерно зумовленого насильства, з особливою увагою до домашнього насильства під час війни». ГО «Ла Страда-Україна». Сертифікат від січня 2023 р. № 3432-т/2023. 0,1 кредит ЄКТС (3 акад. год.)

12 – 16 жовтня 2022 р. – підвищення кваліфікації за програмою ГО «Privacy HUB» освітній табір «Академія приватності», яка проходила за підтримки Міністерства освіти і науки України . Свідоцтво Свідоцтво 58Е2D9E7F900307B04000000FF902F003095A500 від 29.11.2022. 1 кредит ЄКТС (30 годин)

15 грудня 2022 – 10 січня 2023 р. – «Школа місцевого самоврядування» – 2022/5 «Проєктний менеджмент для громад у післявоєнній Україні». ГО «Відкрите суспільство України». Сертифікат від 12 січня 2023 (12 год.)

12 квітня 2023 р. – участь у тренінгу “Принципи та інструменти асинхронного навчання” у межах курсу “Демократія: від теорії до практики” організованому Асоціацією викладачів громадянської освіти за підтримки IFES-Україна. Сертифікат No ТР 0005/2023 від 12.04.2023 р (9 год. /0,3 кредиту ЄCTS)

15 березня – 19 квітня 2023 р. – курс підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» від ГО «Прогресильні» та FES-Ukraine. Сертифікат №ПВ 0560 від 1 травня 2023 р. (30 год./1 кредит ЄКТС)

12-13 травня 2023 р. – учасниця Форуму викладачів громадянської освіти (м. Яремче Івано-Франківської області) Сертифікат від 13.05. 2023 ГО«АВГО» № ФВ 00017 (14 год./0,4 кредитів ЄКТС)

Липень 2023 р. – тренінг з методики викладення навчального курсу «Вирішення виборчих спорів» для викладачів закладів вищої освіти. IFES в Україні. Сертифікат EJ-0004 (32 год.)

29 по 31 серпня 2023 – Uni-Biz Bridge від UGEN «Адаптивність та гнучкість викладача». Сертифікат (8 год)

15 травня – 15 серпня 2023 р. курс підвищення кваліфікації для правників «Сила права: вирішення правових проблем соціально вразливих груп». Проєкт «Сила права: вирішення правових проблем соціально вразливих груп» реалізовувся ГО «Інкубатор демократичних ініціатив» у співпраці з Безоплатна правнича допомога та Вища школа адвокатури НААУ. Активність була складовою проєкту «Сприяння соціальній згуртованості в Україні / Point 7» за підтримки ABA ROLI Ukraine. Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.08.2023 №23-011 (30 год./1кредит ЄКТС)

9 по 15 жовтня 2023 р. підвищення кваліфікації для членів/кинь ГО «Прогресильні» «7 днів прогресильності. Як організувати сучасне освітнє середовище». Сертифікат від 15 жовтня 2023 №ПК185 (30 год./1 кредит ЄКТС)

19 – 20 жовтня 2023 р. тренінг для активісток м. Чернігів на тему «ДОМАШНЄ ТА ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО: ЗНАЮ, ЗАПОБІГАЮ, ВПЛИВАЮ» від UNFPA Ukraine (Фонд Народонаселення ООН в Україні). Сертифікат 14 год.

27 жовтня 2023 р. – тренінг для викладачів громадянської освіти «Права людини в умовах правового режиму воєнного стану». ГО «Асоціація викладачів громадянської освіти». Сертифікат від 27.10.2023 No ПЛ 00005/2023 (3,5 год./0,1 кредиту ЄКТС)

28 – 29 жовтня 2023 р. – тренінг «Підхід заснований на правах людини в освітній діяльності». Тренінг проведено в межах проєкту «Просування цінностей прав людини через впровадження підходу заснованому на правах людини у навчальні програми з громадянської освіти», що організовується консорціумом експертів/ок EENCE, фінансується Федеральним агентством з громадянської освіти (Bundeszentrale für politische Bildung/bpb) за рахунок коштів, виділених Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, програма «Розширення співробітництва з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства». Проєкт адмініструє громадська організація «Інкубатор демократичних ініціатив» (Україна). Сертифікат 8 год.


Наукові та наукові методичні праці:

автор понад 80-ти науково-методичних праць.

Нагороди:

Нагороджена знаком «Відмінник освіти» (10.08.2004 р.)

Нагороджена дипломом за перемогу у номінації «Активне залучення студентів до роботи органів студентського самоврядування і громадської роботи» конкурсу «Кращий куратор ЧНТУ 2019»

Оголошено Подяку за керівництвом науковим гуртком юридичного факультету “Правник” та з нагоди Дня науки (2021 р.)

З основними публікаціями можна ознайомитись перейшовши за посиланнями:


https://scholar.google.com.ua/citations?user=1bxKiVUAAAAJ&hl=uk
http://orcid.org/0000-0002-2141-8137

http://www.researcherid.com/rid/H-4713-2014